Terug Bedrijf Diensten Expertise Marktsegmenten Contact


Company data

De doelstelling van eSolea:

"Het, in een lange termijn partnership, aanbieden van innoverende concepten en ideen in optica, mechanica en fotonica, gekoppeld aan een professionele dienstverlening met als doel de kwaliteit van het product van onze klanten te verhogen en aldus hun competitieve marktpositie te vrijwaren."

Onze aanpak

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een projectmatige, gefaseerde aanpak. Bij voorkeur zijn wij betrokken bij het gehele traject van haalbaarheidsstudie, onderzoek  tot en met ontwikkeling en productie:

Vooreerst stellen wij, vertrekkende vanuit de voorziene product evolutie, in samenspraak met onze klanten een lange termijn technologie plan op. 
In een tweede stadium staan wij in voor het aanbrengen van de nodige technologische expertise op optica en fotonica vlak. We kunnen de haalbaarheid van verschillende scenario's afwegen, de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe concepten voor u uittesten.
In een derde stadium kunnen wij uw ontwikkelafdeling met raad en daad bijstaan, of een deelproject in onderaanneming uit voeren.
Tenslotte staan wij ter beschikking om de nodige produktie know how naar onze klanten toe te brengen.

In elk geval proberen wij ons zo goed als mogelijk aan uw organisatie te passen, zodat onze samenwerking tot een optimaal resultaat leidt. Meer hierover in ons produktenpakket.

Onze bedrijfscultuur

Wij geloven dat een lange termijn samenwerking tussen onze klanten, partners en medewerkers voor iedereen tot een win situatie leidt. Wij willen dat onze klanten succesvol zijn. Geen moeite is ons teveel.
Integriteit, loyaliteit, ethiek en eerlijkheid staan hoog in ons vaandel. Wij zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen.
Wij trekken getalenteerde en gemotiveerde medewerkers aan. Wij zorgen voor een stimulerende werkomgeving zodat zij hun creativiteit ten dienste van onze klanten kunnen stellen.

Organisatie

eSolea kiest doelbewust voor een zeer kleine kern van vaste medewerkers. Wanneer wij geconfronteerd worden met een vraag naar zeer specifieke kennis, doen wij een beroep op onze wereldwijde contacten van specialisten ter zake. Op deze wijze bent u er van verzekerd dat uw probleem door de bestgeplaatste persoon wordt behandeld.

Voor de uitvoering van onze projecten steunen wij op een vertrouwd lokaal netwerk van engineering partners en gespecialiseerde toeleveranciers.

Copyright 2011 eSolea. All rights reserved.
Revised: November 4, 2013.

Top